Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng - Giữ vững niềm tin của khách hàng !


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

 GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, BAN KIỂM SOÁT

  CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: Nguyễn Tử Thanh

 

- Năm sinh:

1963

- Quê quán:    

Xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Nơi thường trú:

Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam             

- Trình độ:

Cử nhân

- Số cổ phần nắm giữ:

1.792.525 cổ phần (Đại diện quản lý phần vốn  của VICEM tại Công ty CP Vicem thạch cao xi măng)


ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Ông: Nguyễn Hòa Nam

 

- Năm sinh:

1972

- Quê quán:    

Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị

- Nơi thường trú:

Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Trình độ:

Cử nhân

- Số cổ phần nắm giữ:

896.000 cổ phần (Đại diện quản lý phần vốn  của VICEM tại Công ty CP Vicem thạch cao xi măng)


 

- ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: Đào Tuấn Khôi

 

- Năm sinh:

1967

- Quê quán:    

Lam Sơn, Hưng Yên

- Nơi thường trú:

Đô thị mới Đại Kim - Định Công, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Trình độ:

Kỹ sư

- Số cổ phần nắm giữ:

896.000 cổ phần (Đại diện quản lý phần vốn  của VICEM tại Công ty CP Vicem thạch cao xi măng)

 

- ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: Nguyễn Hoàng Trí

 

- Năm sinh:

1977

- Quê quán:    

Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

- Nơi thường trú:

Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Kỹ sư


- ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: Nguyễn Thanh Phúc

 

- Năm sinh:

1975

- Quê quán:    

Phú An, Phú Tân, An Giang

- Nơi thường trú:

226/8 đường Linh Trung, Khu phố 1, đường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Thạc sỹ

- Số cổ phần nắm giữ:

700.000 cổ phần


 - KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông: Trần Xuân Trung

- Năm sinh:

1987

- Quê quán:    

Xuân Phú, Huế, Thừa Thiên Huế

- Nơi thường trú:

Dương Văn An, Xuân Phú, Huế, Thừa Thiên Huế

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Trình độ:

Cử nhân  

 

- TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Ông: Tạ Hữu Hiển

 

- Năm sinh:

1988

- Quê quán:    

Nghệ An

- Nơi thường trú:

Khu đô thị Gamuda Gardens, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Cử nhân

 

- THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông: Trần Nguyễn Huy Hùng

 

- Năm sinh:

1979

- Quê quán:    

Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

- Nơi thường trú:

Đường số 4, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Cử nhân

 

- THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bà: Nguyễn Hoàng Băng Châu

 

- Năm sinh:

1978

- Quê quán:    

Thủy Xuân, Huế, Thừa Thiên Huế

- Nơi thường trú:

Khu quy hoạch Bàu Vá, Thủy Xuân, TP Huế

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Cử nhân