BAN LÃNH ĐẠO

  CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

1. Ông: Phan Xuân Hiệu - Chủ tịch HĐQT

- Năm sinh:

1974

- Quê quán:    

Hồng Phú, Quỳnh Hồng, QuỳnhLưu, Nghệ An

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam             

- Trình độ:

Cử nhân

- Số cổ phần nắm giữ:

1.792.525 cổ phần (Đại diện quản lý phần vốn  của VICEM tại Công ty CP VICEM thạch cao xi măng)

 

2. Ông: Đào Tuấn Khôi - Ủy viên HĐQT 

- Năm sinh:

1967

- Quê quán:    

Lam Sơn, Hưng Yên

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Trình độ:

Kỹ sư

- Số cổ phần nắm giữ:

896.000 cổ phần (Đại diện quản lý phần vốn  của VICEM tại Công ty CP VICEM thạch cao xi măng)

 

Ông: Võ Ngọc Trung - Ủy viên HĐQT  

- Năm sinh:

1976

- Quê quán:    

Quảng Ngãi

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Kỹ sư

- Số cổ phần nắm giữ:

700.000 cổ phần

 

Ông: Trương Phú Cường - Ủy viên HĐQT   

- Năm sinh:

1984

- Quê quán:    

Hoằng Yến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Trình độ:

Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat 

- Số cổ phần nắm giữ: 896.000 cổ phần (Đại diện quản lý phần vốn  của VICEM tại Công ty CP VICEM thạch cao xi măng)

 

Ông: Nguyễn Hoàng Trí - Thành viên độc lập HĐQT

- Năm sinh:

1977

- Quê quán:    

Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Kỹ sư

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

1. Ông: Trương Phú Cường - Giám đốc Công ty

- Năm sinh:

1984

- Quê quán:    

Hoằng Yến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam             

- Trình độ:

Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư công nghệ vật liệu SilicatÔng: Trần Xuân Trung - Phó Giám đốc Công ty

- Năm sinh:

1987

- Quê quán:    

Xuân Phú, Huế, Thừa Thiên Huế

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Cử nhân

 

BAN KIỂM SOÁT

 

1. Ông: Tạ Hữu Hiển - Trưởng ban

- Năm sinh:

1988

- Quê quán:    

Nghệ An

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Cử nhân

 

Ông: Trần Nguyễn Huy Hùng - Thành viên

- Năm sinh:

1979

- Quê quán:    

Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Cử nhân

 

Ông: Nguyễn Trung Đông - Thành viên

- Năm sinh:

1969

- Quê quán:    

Diễn Bình,Diễn Châu,Nghệ An

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Cử nhân