I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:


- Nhập khẩu và kinh doanh thạch cao các loại; 

- Kinh doanh xi măng các loại, nghiền xi măng các loại; 

- Các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.


II. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:

- Không ngừng mở rộng quy mô sản xuất; 

- Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD; 

- Tạo đủ công ăn việc làm cho NLĐ, tăng cổ tức cho cổ đông; 

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; 

- Đảm bảo Công ty ổn định, phát triển bền vững.


III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC: 

1. Chi nhánh Quảng Trị

Trụ sở: 400 Lê Duẩn, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị

2. Chi nhánh Quảng Bình

Trụ sở: 58 Trần Hưng Đạo, Đồng Phú, Đồng Hới,Quảng Bình

3. Chi nhánh Bỉm Sơn

Trụ sở: Ba Đình, Bỉm Sơn,Thanh Hóa

4. Chi nhánh Hải Phòng

Trụ sở: 02 Hà Nội, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 

5. Chi nhánh Đà Nẵng

Trụ sở: 128 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng