* năm 1980: Được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng III

* năm 1981: Được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng II

* năm 2001: Được Tổng Công ty tặng Bằng khen về hoàn thành tốt nhiệm vụ

* năm 2003 và 2004: Được Bộ xây dựng tặng Cờ thi đua về hoàn thành tốt nhiệm vụ

* từ năm 2000 đến 2004: Được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen về việc hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp ngân sách và thu nộp bảo hiểm xã hội.