Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh thạch cao xi măng Đà Nẵng là đơn vị đầu mối của công ty. Thực hiện nhiệm vụ là nhà phân phối chính xi măng Hoàng Thạch, Hoàng Mai, Tam Điệp tại Đà Nẵng, giao nhận Thạch cao xuất bán cho nhu cầu xã hội tại khu vực miền Trung.
Chi nhánh Quảng Bình Chi nhánh Công ty tại Quảng Bình là đơn vị sản xuất nghiền xi măng Bỉm sơn PCB30 mang thương hiệu của Công ty cổ phần xi măng Bỉm sơn. Với công suất 70.000 tấn/năm.
Chi nhánh Quảng Trị Chi nhánh Quảng trị là đơn vị đầu mối tiếp nhận thạch cao từ Lào về Việt Nam và xuất bán cho Các Công ty xi măng và nhu cầu xã hội; là nhà phân phối chính xí măng Bỉm sơn, Hoàng mai, Tam Điệp tại tỉnh Quảng Trị
Chi nhánh Bỉm Sơn Chi nhánh Bỉm sơn là đơn vị đầu mối của Công ty. Thực hiện nhiệm vụ giao nhận phân phối thạch cao cho các Công ty Xi măng Bỉm Sơn, Bút Sơn, Hoàng Mai; Tiếp nhận xi măng chuyển vào các đơn vị đầu mối của Công ty để phân phối cho thị trường Miền Trung.
Chi nhánh Hải Phòng Chi nhánh thạch cao xi măng Hải phòng thực hiện nhiệm vụ giao nhận, phân phối thạch cao cho các Công ty Xi măng Hoàng Thạch; Công ty xi măng Hải Phòng; Tiếp nhận xi măng Hoàng thạch chuyển vào các đơn vị đầu mối của Công ty để phân phối cho thị trường Miền Trung. Với cơ cấu bộ máy quản lý gọn, năng động luôn đảm bảo nguồn hàng theo yêu cầu kinh doanh của Công ty