Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng - Địa chỉ : 24 Đường Hà Nội - TP Huế - Điện thoại : (84-54) 3825432 - Giữ vững niềm tin của khách hàng !

Thực hiện Nghị định thư về hợp tác kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Lào,
Công ty Kinh doanh Thạch cao Xi măng (tiền thân là Đoàn K3 trực thuộc Bộ Xây dựng) được thành lập theo quyết định số 814/BXD-TCCB ngày 15/5/1978, với chức năng và nhiệm vụ là hợp tác với Lào xây dựng, khai thác thạch cao tại mỏ thạch cao Đồng Hến, tỉnh Savana khét, CHDCND Lào.

Ngày 21/11/1987, Bộ Xây dựng có quyết định số 1049/BXD-TCCB, chuyển giao Đoàn K3 cho Liên hiệp các xí nghiệp Đá cát sỏi thuộc Bộ Xây dựng quản lý từ ngày 01/01/1988.

Ngày 09/04/1988, Bộ Xây dựng ra quyết định số 325/BXD-TCCB, sáp nhập Trạm cung ứng thạch cao Đông Hà, Trạm tiếp nhận thạch cao Đà Nẵng thuộc Xí nghiệp cung ứng vật tư thiết bị xi măng vào Đoàn K3 để thành lập Xí nghiệp  khai thác và cung ứng thạch cao Lào (gọi tắt là Xí nghiệp cung ứng thạch cao) thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp xi măng (nay là Tổng Công ty Xi măng Việt Nam).

Ngày 22/07/1992, Bộ Xây dựng ra quyết định số 370/BXD-TCLĐ, đổi tên Xí nghiệp Cung ứng thạch cao thành Công ty Kinh doanh thạch cao xi măng.

Ngày 12/02/1993, Bộ Xây dựng ra quyết định số 019A/BXD-TCLĐ, về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước Công ty Kinh doanh thạch cao xi măng, trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp xi măng - Bộ Xây dựng.

Từ ngày 01/09/1993, Xí nghiệp Vật tư xây dựng 407 (thuộc Công ty Kinh doanh vận tải xi măng) được chuyển giao cho Công ty Kinh doanh thạch cao xi măng theo quyết định số 154/LHXM-TCLĐ của Tổng giám đốc Liên hiệp các Xí nghiệp xi măng (nay là Tổng Công ty Xi măng VN).

Trong những năm vừa qua, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên, đồng thời nhận được sự hỗ trợ to lớn của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Công ty luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu thuần liên tục tăng, tỷ suất lợi nhuận trong 3 năm vừa qua đạt trên 10%. Bên cạnh đó, Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đời sống cán bộ công nhân viên được đảm bảo và cải thiện qua từng năm. Với những thành tích đạt được, Công ty Kinh doanh Thạch cao xi măng đã nhận được nhiều danh hiệu của Nhà nước, Bộ Xây dựng, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng. 

* năm 1980: Được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng III;
* năm 1981: Được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng II;
* năm 2001: Được Tổng Công ty tặng bằng khen về hoàn thành tốt nhiệm vụ;
* năm 2003 và 2004: Được Bộ xây dựng tặng cờ thi đua về hoàn thành tốt nhiệm vụ;
* từ năm 2000 đến 2004: Được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng bằng khen về việc hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp ngân sách và thu nộp bảo hiểm xã hội.

Theo Quyết định số 1007/QĐ-BXD ngày 18/ 02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thực hiện cổ phần hóa các công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Thạch cao xi măng thực hiện cổ phần hoá. Ngày 17/04/2006, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3103000176, Công ty Kinh doanh Thạch cao xi măng chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần Thạch cao xi măng và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần (nay là Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng).