Đối tác nước ngoài Công ty chúng tôi mong muốn sẽ được hợp tác với các đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh của chúng tôi