Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng - Giữ vững niềm tin của khách hàng !

 BAN LÃNH ĐẠO

  CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

1. Ông: Nguyễn Tử Thanh - Chủ tịch

- Năm sinh:

1963

- Quê quán:    

Ninh Nhất, Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam             

- Trình độ:

Cử nhân

- Số cổ phần nắm giữ:

1.792.525 cổ phần (Đại diện quản lý phần vốn  của VICEM tại Công ty CP VICEM thạch cao xi măng)

 

2. Ông: Đào Tuấn Khôi - Ủy viên HĐQT 

- Năm sinh:

1967

- Quê quán:    

Lam Sơn, Hưng Yên

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Trình độ:

Kỹ sư

- Số cổ phần nắm giữ:

896.000 cổ phần (Đại diện quản lý phần vốn  của VICEM tại Công ty CP VICEM thạch cao xi măng)

 

Ông: Nguyễn Thanh Phúc - Ủy viên HĐQT  

- Năm sinh:

1975

- Quê quán:    

Phú An, Phú Tân, An Giang

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Thạc sĩ

- Số cổ phần nắm giữ:

700.000 cổ phần

 

Ông: Nguyễn Hòa Nam - Ủy viên HĐQT   

- Năm sinh:

1972

- Quê quán:    

Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam

- Trình độ:

Cử nhân

 

Ông: Nguyễn Hoàng Trí - Thành viên độc lập HĐQT

- Năm sinh:

1977

- Quê quán:    

Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Kỹ sư

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

1. Ông: Trương Phú Cường - Giám đốc Công ty

- Năm sinh:

1984

- Quê quán:    

Hoằng Yến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam             

- Trình độ:

Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư công nghệ vật liệu Silicat

- Số cổ phần nắm giữ:

896.000 cổ phần (Đại diện quản lý phần vốn  của VICEM tại Công ty CP VICEM thạch cao xi măng)

 

Ông: Trần Xuân Trung - Phó Giám đốc Công ty

- Năm sinh:

1987

- Quê quán:    

Xuân Phú, Huế, Thừa Thiên Huế

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Cử nhân

 

BAN KIỂM SOÁT

 

1. Ông: Tạ Hữu Hiển - Trưởng ban

- Năm sinh:

1988

- Quê quán:    

Nghệ An

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Cử nhân

 

Ông: Trần Nguyễn Huy Hùng - Thành viên

- Năm sinh:

1979

- Quê quán:    

Phường 6, Quận 5, Hồ Chí Minh

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Cử nhân

 

Bà: Nguyễn Hoàng Băng Châu - Thành viên

- Năm sinh:

1978

- Quê quán:    

Thủy Xuân, Huế, Thừa Thiên Huế

- Dân tộc:

Kinh

- Quốc tịch:

Việt Nam              

- Trình độ:

Cử nhân

Liên kết